• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบความประพฤติและจริยธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 8 February, 2018 - 15:45