• ภาษาไทย
    • English

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบการจัด "การประชุมวิชาการระดับเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12" ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารศรีศรัธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งสามารถส่งบทความได้นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eco.ru.ac.th

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Monday, 19 February, 2018 - 11:30