• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 3 ฉบับ (ศธ 0584/149)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จักส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ

1.หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ

2.หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษา ระดับกลาง" รุ่นที่ 18 จำนวน 1 ฉบับ

3.หนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบร่วมกับรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 23 February, 2018 - 16:15