• ภาษาไทย
    • English

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน UNIVERSITY XPO ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือของประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน UNIVERSITY XPO ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลพารากอล ฮอลล์ ชั้น 4 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์ งานดังกล่าว

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Friday, 2 March, 2018 - 16:30