• ภาษาไทย
    • English

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co.,Ltd. (Beijing) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 8 March, 2018 - 16:00