• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Friday, 9 March, 2018 - 15:45