• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ 

1.หลักสูตร วิถีสีเขียวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี จังหวัดสตูล

2.หลักสูตร นวัตกรรมสีเขียวเพื่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 12 March, 2018 - 14:45