• ภาษาไทย
    • English

แจ้งเปิดให้ลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐานข้อมูล

สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาววงศ์ทิพา ธัญยนพพร โทร. 081 258 3333

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Tuesday, 24 April, 2018 - 14:45