• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 3 ฉบับ (ศธ 0584/509)

ฝ่ายวิชาการขอส่งสำเนาหนังสือมายังหน่วยงานของท่าน 3 ฉบับ ดังนี้

1.สำเนาหนังสือสำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018

2.สำเนาหนังสือสำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง งานสัมนาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ "Mathematics in ORDU" (ICMME-2018)

3.สำเนาหนังสือสำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 7 May, 2018 - 16:15