• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมปฎิบัติการหลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้กำหนดอบรมปฎิบัติการหลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Wednesday, 9 May, 2018 - 14:45