• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ของส่งสำเนาหนังสือ ที่ว่าการอำเภอสิเกา เรื่อง ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหาดปากเมง อ.สำเกา จ.ตรัง 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Wednesday, 9 May, 2018 - 15:15