• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

 

เมื่อวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ณ กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจเข้ารวม ในกิจกรรมมีการอบรมในหัวข้อต่างๆ มากมาย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ โดยคุณสนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการ/trainer และคุณนารีรัตน์ นุโยค รองผู้อำนวยการ/trainer มาบรรยายและเสริมด้วยกิจกรรมสนุกสนานมากมาย เรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมโครงการได้ทุกคน

 

ประมวลภาพ

Date: 
Thursday, 31 May, 2018 - 11:45