• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/385)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง นำเสนอแพ็คเกจการจัดประชุมต่อเนื่อง

2. โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท หนองคาย เรื่อง เสนอราคาห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Monday, 4 June, 2018 - 10:15