• ภาษาไทย
    • English

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม รุ่น 2 (นักศึกษา เทียบโอนปกติ)

เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ ค่ายคุณธรรม รุ่น 2 (นักศึกษา เทียบโอนปกติ) โดยมีนักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนภาคปกติ ของคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาเข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน ในโครงการมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่ร่วมสนุก มีกิจกรรมเข้าฐานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย และจุดเด่นที่สำคัญในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในช่วงเย็น เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญน้อง ที่จัดขึ้นรับขวัญน้องๆ ก่อนจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

Date: 
Wednesday, 27 June, 2018 - 15:15