• ภาษาไทย
    • English

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

บริษัท Booknet จำกัด จะทำการเปิดทดลองใช้งานให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review จะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มาเพื่อประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!

Date: 
Friday, 29 June, 2018 - 11:30