• ภาษาไทย
    • English

ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี

กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวงดนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สามารถดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ http://dsd.rmutsv.ac.th

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 16 July, 2018 - 11:45