• ภาษาไทย
    • English

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนเชิญ บุคลากรในสังกัด เข้าประชุมสัมมนา เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม.

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 20 July, 2018 - 15:15