• ภาษาไทย
    • English

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล"พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล"พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 20 July, 2018 - 15:30