• ภาษาไทย
    • English

สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี

กองพัฒนานักศึกษา ของสำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี โดยกำหนดตรวจสุขภาพประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสุขภาพราชมงคลศรีวิชัย (ห้องพยาบาล) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 9 August, 2018 - 15:45