• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/659)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ของส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

2. หนังสือกรมศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดกรรมบถทศกัณฐ์

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 17 August, 2018 - 16:00