• ภาษาไทย
    • English

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแค่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแค่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

 

Date: 
Friday, 17 August, 2018 - 16:15