• ภาษาไทย
    • English

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากรทางทะเลริมชายฝั่ง

 

วันที่ 29 ส.ค. 61 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากรทางทะเลริมชายฝั่ง ณ ธนาคารกุ้งก้ามกราม บ้านแหลมหาด ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและชาวบ้านร่วมโครงการ ในโครงการมีการอบรมเรื่องสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง หลังจากนั้นเป็นการสร้างบ้านปลาและการปล่อยกุ้ง ในทะเลสาบสงขลา บริเวณหลังธนาคารกุ้งก้ามกราม สร้างรอยยิ้มและความร่วมมืออย่างดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนบ้านแหลมหาด

 

 

Date: 
Wednesday, 5 September, 2018 - 10:45