• ภาษาไทย
    • English

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อเย็นวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมวีว่า ห้องสกายรูม ชั้น 7 โดยปีนี้ คณะบริหารธุรกิจมีอาจารย์ 2 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎามาศ แก้วสุกใส สังกัดสาขาการบัญชี และอาจารย์ปาลิตา เอกอุรุ สังกัดสาขาการจัดการ

 

ประมวลภาพ

Date: 
Friday, 21 September, 2018 - 11:15