• ภาษาไทย
    • English

ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือเรื่อง ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 16:00