• ภาษาไทย
    • English

โครงการอนุรักษ์ปะการังและระบบนิเวศชายทะเล

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ชมรมคนรักษ์เล คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอนุรักษ์ปะการังและระบบนิเวศชายทะเล ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ อ.สิเกา จ.ตรัง เริ่มต้นกิจกรรมกันด้วยการอบรมระบบนิเวศชายทะเล หลังจากนั้น ทีมงานได้พานักศึกษาลงพื้นที่ป่าชายเล ศึกษาระบบนิเวศ และถึงจุดสำคัญ คือการปลูกหญ้าทะเล เพื่อเป็นอาหารที่สำคัญแก่ "พะยูน เต่าทะเล" สร้างความสนุกสนานแก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก และที่ภูมิใจที่สุด หญ้าทะเลที่นักศึกษาปลูกไว้เมื่อปีที่แล้ว ขยายต้น ยาวมากและบางต้นก็ออกดอกออกผล เป็นหญ้าทะเลต้นเล็กๆ ต่อไป

 

Date: 
Friday, 23 November, 2018 - 09:30