• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2562 ขึ้น ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคาร 63 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ของที่ได้รับจากการใส่บาตร ทางคณะบริหารธุรกิจ จะนำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ่้านสงขลา ต่อไป คณะบริหารธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมตักบาตรและร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆให้น้องสถานสงเคราะห์เด็กบ่้านสงขลา ขอขอบคุณครับ

 

 

Date: 
Wednesday, 19 December, 2018 - 09:45