• ภาษาไทย
    • English

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ในโครงการ Lucky draw ลุ้นรับทุนการศึกษา

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขอมอบทุนการศึกษาในโครงการ Lucky draw ลุ้นรับทุนการศึกษา เมื่อชำระค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ประกาศผล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 21 December, 2018 - 14:30