• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฎิบัตการ ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทางลิงค์ http://it.kku.ac.th/th/ 

Date: 
Thursday, 3 January, 2019 - 15:00