• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองฝ่ายวิชาการ 5 ฉบับ (ศธ 0584/1496)

ฝ่ายวิชาการขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์

1.สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความในหัวข้อ "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจาการเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ.2562"

2.สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโครตบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

3.สำเนาหนังสือมูลนิธิการศึกษาไทน-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เรื่อง รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562

4.สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การรับนิสิต/นักศึกษา ฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5.สำเนาหนังสือบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง นำเสนอแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมอาหาร 4 มื้อ และแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมที่พักโรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 3 January, 2019 - 15:15