• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้มีผู้สมัคร จำนวน 3 ท่าน ผลที่ได้คือ นายวัชวิศ วิริยะธรรม สาขาระบบสารสนเทศ ได้รับเลือกจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทางคณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

Date: 
Thursday, 10 January, 2019 - 09:30