• ภาษาไทย
    • English

ขอแจ้งแนวปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัย

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งแนวปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัย

1. ห้ามนำรถยนต์แลยานยนต์ จอดค้างคือภายในมหาวิทยาลัย หากพบเห็นรถที่จอดค้างคืน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทันที

2. หากพบบุคคล รถ หรือวัตถุที่ต้องสงสัย ในบริเวณมหาวิทยาลัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบโดยทันที

 

 

Date: 
Thursday, 10 January, 2019 - 15:45