• ภาษาไทย
    • English

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ขอเชิญเข้าอบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ขอเชิญเข้าอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาประจำคณะ สำนัก และสถาบัน รุ่นที่ 1 ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 25,000 บาท

2. หลักสูตร การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง รุ่นที่ 1 ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 55,000 บาท

3. หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 5 ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 45,000 บาท

4. หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น รุ่นที่ 4 ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 35,000 บาท

ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-79553935, 092-2729974, 086-2740172, 096-6953945

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 12 February, 2019 - 14:30