• ภาษาไทย
    • English

โครงการแข่งทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 10

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 กับโครงการแข่งทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 10 ณ ห้อง 63204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหาณธุรกิจ ซึ้งมีสถานศึกษาต่างๆ สนใจส่งนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าร่วมแข่งขัน ซึ้งผลการแข่งขันออกมาคือ ทีม USP1 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

Date: 
Monday, 18 February, 2019 - 13:30