• ภาษาไทย
    • English

โครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการจัดการ ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “EQ กับการทำงานในยุคดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.62 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษากลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมแข่งขัน
1. นางสาวอัญธิกา ขรีดาโอะ
2. นางสาวธิดารัตน์ ศรีรักษ์ 
และ ผศ.นงเยาว์ อินทสโร เป็นอาจารย์ผู้คุมทีมค่ะ

ขอขอบคุณภาพจาก : อาจารย์กิตติยา อินทกาญจน์

Date: 
Tuesday, 26 February, 2019 - 16:15