• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศาลแรงงานภาค​ 9 จ.สงขลา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณอาจารย์วิสุทธิ์ อุทัยเลิศ (อดีตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สงขลา) ที่ได้นำนักศึกษาสาขาการจัดการ​-กลุ่มวิชาการทรัพยากรมนุษย์ ​คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​ เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศาลแรงงานภาค​ 9​ จังหวัดสงขลา โดยการเข้ารับฟังครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากท่านพิสิษฐ นิ่งน้อย​ อธิบดีศาลแรงงานภาค ​9​ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ขอบคุณภาพ : อาจารย์กิตติยา อินทกาญจน์

Date: 
Friday, 15 March, 2019 - 13:45