• ภาษาไทย
    • English

รายละเอียดห้องสอบสมรรถนะวิชาชีพ

รายชื่อนักศึกษา และห้องสอบ ที่ใช้สอบวัดสมรรถนะวิชาชีพ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

สาขา ลิงค์ดาวโหลด
การจัดการทุกหลักสูตร และการเงิน >>>>>> link <<<<<<
การตลาด >>>>>> link <<<<<<
การบัญชี >>>>>> link <<<<<<
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ >>>>>> link <<<<<<

 

Date: 
Friday, 15 March, 2019 - 15:15