• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ"

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 9 April, 2019 - 14:00