• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ(Train the Trainer)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ(Train the Trainer) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.15 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 9 April, 2019 - 14:30