• ภาษาไทย
    • English

การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 9 April, 2019 - 15:00