• ภาษาไทย
    • English

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั่งที่ 28 ระดับภาค

กองประชาสัมพันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั่งที่ 28 ระดับภาค มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 9 April, 2019 - 15:15