• ภาษาไทย
    • English

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "PIM 9th National and 2nd International Conference"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จะดำเนินการจัดประชุมวิชา "PIM 9th National and 2nd International Conference" ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Tuesday, 9 April, 2019 - 16:00