• ภาษาไทย
    • English

อมรมสามเณร "การจัดการความรู้"

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจได้ต้อนรับคณะสามเณร จำนวน 45 รูป จากวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสามเณรที่มาจากการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในระหว่างวันที่ 8 - 25 เมษายน 2562 เพื่อเข้าอบรมในหัวข้อ "การจัดการความรู้" ณ ห้อง 212 ตึก 63 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นงเยาว์ อินทสโร อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สามเณร และได้รับเกียรติจาก อาจารย์รักขิฎา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับสามเณรทั่ง 45 รูป

 

 

Date: 
Tuesday, 23 April, 2019 - 15:15