• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/538)

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/538) ดังนี้

1. สำเนาหนังสือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ Current Applied Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus

2. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมค่ายวิชาการ "โครงการวลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธ์ูสู่อนาคต

3. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 27 June, 2019 - 15:45