• ภาษาไทย
    • English

เชิญเข้าร่วมโครงการ "ตามรอยศรีวิชัย"

สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ "ตามรอยศรีวิชัย" ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมได้ใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 63205 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Tuesday, 2 July, 2019 - 16:15