• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนการจัดการศึกษาและร่วมเป็นเจ้าภาพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จัดงานทำบุญทอดผ้าป่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครบรอบ 10 ปี ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นการจัดกาทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถบริจาคเงินได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หรือโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย 678-3-55288-8 ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้ประสานงาน นางสาวอัญชลี สะอาด(คุณหนิง) โทร. 087-611-8168

 

Date: 
Tuesday, 30 July, 2019 - 15:45