• ภาษาไทย
    • English

การขอบัตรอนุญาตนำพาหนะเข้า-ออกในบริเวรศูนย์ประชุมฯ

ฝ่ายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การขอบัตรอนุญาตนำพาหนะเข้า-ออกในบริเวรศูนย์ประชุมฯ 
สำหรับยานพาหนะส่วนตัวของผู้ปฎิบัติงานในแต่ละฝ่าย

1.แจ้งความประสงค์ต่อประธานคณะกรรมการของฝ่ายที่ตนเองมีรายชื่อตามคำสั่ง

2.กรณีที่ผู้ปฎิบัติงานมีรายชื่อปฎิบัติหน้าที่ซ้ำกับฝ่ายอื่นๆ ขอให้แจ้งความประสงค์เพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเท่านั้น

3.ติดต่อขอรับบัตรอนุญาต ได้ที่ผู้ประสานงานของแต่ละฝ่ายในวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 6 August, 2019 - 09:45