• ภาษาไทย
    • English

แจ้งรับชุดครุยวิทยฐานะ

พื้นที่สงขลา สามารถรับครุยวิทยฐานะ ได้ที่ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 15.30 น.

 

Date: 
Friday, 30 August, 2019 - 15:15