• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/651)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "รุกข มรดกของแผ่นดิน"

2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

 

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Monday, 16 September, 2019 - 10:45