• ภาษาไทย
    • English

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ต่อ1)

บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 21 - 26 กันยายน 2562

Date: 
Wednesday, 25 September, 2019 - 15:30