• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง นำส่งประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ.2562

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 4 October, 2019 - 09:45